zeny

Prostřednictvím biblických příběhů, které se dotýkají základních lidských otázek a pocitů, jako je smysl života, vina, utrpení, dobro a zlo budete moci nahlédnout do života vlastního.

Každá z nás je nucena v životě řešit tato témata  a právě hagioterapie k tomuto pochopení vkládá do rukou bibli, která je jako zrcadlo vlastních pohledů na život a jeho smysl.

lektor: Mudr. Prokop Remeš

 Tak tohle je přesně pro mě, chci se ROVNOU PŘIHLÁSIT!

1.7.2016 dominika