Štěpničková

ŠAMANSKÉ MEDITACE

„Skutečné změny v našem životě a přístupu k sobě neprobíhají v modu ega, v běžném stavu vědomí. “

Zvu vás k pravidelným setkáváním v kruhu, kdy se pomocí šamanské meditace vydáme na cestu ke svému  prameni života.

Kdo jsem já a  kde jsou zdroje mojí síly? Kdo jsou moji spojenci a průvodci na cestě? Jaká je moje cesta a kým se na ní stávám?

Během cyklu 4 celodenních workshopů se budeme scházet k šamanským cestám.  S bubnem, hudbou a  meditací  půjdeme do své vnitřní hloubky, abychom procítili,  kdo opravdu  jsme  pod všemi nánosy vzorů, mustrů, zkušeností a pravidel našeho systému.

Jednotlivá setkání budou vždy s určitým záměrem, který bude zpracovávat nosná témata jako je  intuitivní kreativita, důvěra, respekt a strach.

Vedle zastavení a spočinutí získáte i motivaci, podporu a záměr pro samostatnou práci na sobě mezi jednotlivými workshopy.

 

Workshop 2:     Důvěra

 

Šamanské meditace slouží k tomu, abychom iniciacemi, dýcháním a cvičením utvrdili pocit jednoty a propojení se vším, co nás obklopuje a prožitkem tento pocit přenesli z intelektuální roviny dovnitř. Meditacemi podpoříme hluboký pocit důvěry, že je vše, jak má být a vše, co se nám děje, je v pořádku.

Součást tohoto setkání je i přinesení symbolu důvěry.

27.8.2016 dominika