Mgr. Pavla Štěpničková

„Skutečné změny v našem životě a přístupu k sobě neprobíhají v modu ega, v běžném stavu vědomí. “

TÉMA : respekt

Nejlepší ochranou člověka v životě před negativními vlivy okolí a ochranou srdce před zraněním a zklamáním je láska a respekt k sobě. V našich meditacích bude respekt klíčovým slovem. Naším záměrem bude také nehodnotit a neposuzovat sebe ani druhé.

Kdo jsem já a kde jsou zdroje mojí síly? Kdo jsou moji spojenci a průvodci na cestě? Jaká je moje cesta a kým se na ní stávám?
S bubnem, hudbou a meditací půjdeme do své vnitřní hloubky, abychom procítili, kdo opravdu jsme pod všemi nánosy vzorů, mustrů, zkušeností a pravidel našeho systému.
Jednotlivá setkání budou vždy s určitým záměrem, který bude zpracovávat nosná témata jako je intuitivní kreativita, důvěra, respekt a strach.
Vedle zastavení a spočinutí získáte i motivaci, podporu a záměr pro samostatnou práci na sobě.

LEKTORKA SEMINÁŘE – Mgr. PAVLA ŠTĚPNIČKOVÁ
Již léta se věnuje psychoterapii a spirituální léčbě. Ve své práci čerpá z mnohaleté praxe s vedením relaxačních jazykových kurzů a seminářů zaměřených na osobnostní růst člověka formou aktivního nalézání jeho tvůrčích schopností.
Krátká fakta o ní
– Absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě, obor jazyk český, hudební výchova a jazyk německý.
– Absolventka terapeutického výcviku Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta.
– Absolventka Základního sebezkušenostního výcviku v dynamické psychoterapii ukončeného zkouškou z obecné psychoterapie.
– Absolventka deseti seminářů FFSS EUROPE specializovaných na staré spirituální techniky léčby a tříletého nástavbového programu šamanských technik ve Švýcarsku vedeného Sandrou Ingerman.
– Absolventka rekvalifikačního kurzu pro sportovní a rekondiční masáže, masáže lávovými kameny, indické masáže hlavy a reflexní terapie ruky.
– Mnoholetá praxe s vedením relaxačních jazykových kurzů, seminářů o učení a myšlení podle pravidel mozku a seminářů zaměřených na osobnostní růst člověka
– Pořádá rovněž semináře zaměřené na voicetherapy.
– Vlastní hudební tvorbu prezentovala na CD „Návrat ztracené duše“(2006), CD šansonů „Tak nevím“ (2011) a CD meditační hudby „Voices of Intuition“ (2012)

VÍCE NA – www.zenskesvety.cz

27.1.2017 dominika