zeny

Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru sdílení. Pro první cyklus setkání jsme vybraly témata, která se nejčastěji objevují v naší práci s ženami-klientkami + ta která jsme si také samy nějak prožily-prožíváme ve vlastních životech. Věříme, že zaujmou a přilákají do našeho společného prostoru takové ženy, které se nebojí hledat odpovědi na otázky a chtějí se rozdělit o své moudro, radosti i strasti. Přesně tak, jak jsme to my-ženy, dělaly odjakživa.

Téma tohoto semináře je CHVÁLA KRIZE

Slovo krize (KRISIS od slovesa KRINÓ) má ve starořeckém jazykovém úzu tři základní významy. Prvním je rozdělení, rozpor a svár. Dalším volba, respektive výběr. Třetím závěrečné rozuzlení. Takže souhrnně – abychom mohli něco „rozuzlit“, musíme si nejprve projít nějakým rozporem, který nás přivede k nutnosti „volby“.  Kdybychom je nepotřebovali, tak by nepřicházely. Tušíte, že krize je životní lekce, kterou si obstaráváme my sami, protože ji potřebujeme? A když ji potřebovat nebudeme, tak přestane existovat? Jsou krize, které jsou individuální, jedinečné, ale jsou i takové, které máme jako lidé společné, protože patří k přirozenému vývoji a zrání. Chcete-li se na nějakou ze svých krizí podívat, máte možnost! Už jenom tím, že věci pojmenuji pravým jménem, měním je – a dějí se zázraky. Přijdete to zkusit také?

 

NUTNÁ REZERVACE počet míst je omezen

– emailem: d.markova@zdravystyl98.cz

– telefonicky: 777 247 487 – Dominika Marková – kontaktujte i v případě dotazů

www.zenskesvety.cz

– 9:00 – 17:00

18.6.2016 dominika