Proč vyhledat odbornou pomoc?

Každý jsme jedinečný a problém nikdy nemá jen jedinou příčinu.

Následek bývá spojení mnoha důvodů a pokud ho chcete odstranit, je potřeba toto klubko rozmotat celé.

Život může být stresující, uspěchaný a vyčerpávající, ale je v naší moci ho změnit.

Ze své praxe víme, že každý z nás má občas pocit, že není schopen utřídit si myšlenky, vidět nové směry a možnosti a neorientuje se ve svém vlastním životě.

Svým klientům nabízíme možnost partnerství v tvořivém procesu, který vychází ze sebepoznání, provokuje myšlení,  podněcuje různé pohledy na věc, pomáhá prohloubit uvědomění /co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak vůbec nechci, …/ a podporuje v nacházení zdrojů, potřebných k realizaci vlastních záměrů a cílů.

Celým procesem Vás provedeme jako partneři, průvodci a důvěrníci.

Nabízíme absolutní důvěru v klienta, jeho celistvost a schopnost najít řešení.

Zdravý styl 98.

Máte zájem o konzultaci?
Objednejte se zde.

Cítíte se vyčerpaně, uhnaně a neznáte způsob, jak to dlouhodobě změnit?

Vyčerpanost může mít mnoho podob, příčin a o mnohém vypovídá. Bývá ukazatelem nerovnováhy. Mnoho dáváte a málo berete, ať se jedná o fyzické tělo či psychiku.
Je dobré včas rozeznat, co je příčinou, než čelit mnohem větším následkům z vyčerpanosti.
Pojďte se podívat na to kde jsou Vaše rezervy a co pro sebe můžete udělat, aby se vám vedlo lépe.

Nacházíte se na rozcestí a nevíte, jak se rozhodnout?

Život může být stresující, uspěchaný a vyčerpávající, ale je však v naší moci ho změnit.
Ze své praxe vím, že každý z nás má občas pocit, že není schopen utřídit si myšlenky, vidět nové směry a možnosti a neorientuje se ve svém vlastním životě.
Nabízím Vám možnost partnerství v tvořivém procesu, který vychází ze sebepoznání, provokuje myšlení, podněcuje různé pohledy na věc, pomáhá prohloubit uvědomění (co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak vůbec nechci, …) a podporuje v nacházení zdrojů, potřebných k realizaci vlastních záměrů a cílů.

V očích druhých máte vše, ale Vy to tak necítíte?

Řada z nás je v dnešní době úspěšná na poli práce, podnikání, dokáže finančně zajistit sebe i rodinu a z vnějšího pohledu vypadá spokojeně a úspěšně. A přesto – mnozí z nás žijí nenaplněné životy a neustále hledají „cosi“. Čím větší úspěch zažívají, tím větší smutek nebo prázdnotu jsou schopní cítit uvnitř. Také jsou tu ti, kteří chodí do „obyčejného“ zaměstnání, žijí úplně „obyčejný a nezajímavý“ život, věnují se koníčkům, rodině – a ani oni nejsou spokojeni. Jen unaveni.
Co se to s námi děje? Co to hledáme? Co chybí? Čeho je to naopak příliš v našich životech? Jak být konečně spokojeni?
Tak právě na tyto otázky bychom měli společně hledat odpovědi.

Neustále se Vám opakují stejné situace a netušíte proč?

Je dobré pracovat na svém osobním rozvoji do hloubky. Uskutečňovat změny ve svém přístupu /k sobě samým, k rodině, ke klientům, k práci, ke vztahům…. Vystoupit ze začarovaného kruhu, když se vám v životě nebo v práci opakují stále podobné scénáře /např. přitahujete určité typy osob, které vám nevyhovují; opakujete některé konflikty../.
Máte chuť nahlédnout na to, co se vám děje a proč?